Места за настаняване

Настанете се удобно и се насладете на природата.


Къмпинг Велинград е разположен на площ от 6 дка, предлага 36 места за настаняване на кемпери, каравани и палатки. 
Местата за настаняване започват с размери от 8х7 м. до 9×7м., или от 56 м2 до 63 м2. Всички места са номерирани и парцелирани, като са частично с трева, частично чакълирани и валирани – за да се предотврати затъване и подгизване при дъжд и сняг. За всеки един отделен парцел има предвидени изводи за електрификация (до 2 kW) и водоснабдяване.

  • Присъединяването към водата става с шланг (маркуч) към изграден модул с кран ½.
  • Присъединяването към електричеството става с гумиран кабел и контакт тип „шуко”, собственост на караваната.
юли 16, 2021